Obecně na začátek:
Je krize. Slušnosti se v Českých zemích nikdy moc nedařilo, teď už vůbec ne!
A stavovská čest a hrdost na profesi, řemeslo a vlastní práci?
To jsou asi pojmy z jiného světa, protože za ně se nedá nic koupit (zkoušel jsem to - fakt nedá)!

Dneska ve stavebnictví platí jenom několik zásad:

- co nejvíce vytřískat za každou cenu (a po nás potopa)
- čím rychleji - tím lépe (samozřejmě bez ohledu na kvalitu, technologickou kázeň a pod. neboť čas jsou peníze!)
- záruka na stavební dílo? Asi jako u elektroniky a ostatního spotřebního zboží ... akorát ty servisy na opravu "porouchaných staveb" jaksik ještě nejsou! Dodavatelé automobilů mnohdy dají na automobil delší záruku, jak stavební firma na dům! A tady je snad jasné, že asi něco není vpořádku!


Historie jedné stavby,
jednoho projektu, výběrového řízení na dodavatele stavby, přístupu subdodavatelů a pod ....

Všechno stejně zaplatí investor a může si jít stěžovat třeba .... třeba tak na "lampáreň" nebo na páté nástupiště!

Začnu pěkně od začátku. Koncem loňského roku jsem byl osloven projektantem stavební části na rekonstrukci panelového domu nedaleko Brna s tím, že investor požaduje výměnu stávajících dožitých ocelových závěsných balkónů za železobetonové lodžie, ovšem s podmínkou, že musí být "zavěšeny" na stávajícím objektu, neboť sousední pozemek nelze využít pro plošné založení klasických lodžiových stěn opřených o samostatný základ nově vybudovaný vedle domu. Domluvili jsme se, zpracovala se studie, dalo se investorům na výběr několik variant. Ti si posléze vybrali konečnou variantu na kterou byla zpracována projektová dokumentace. Já jsem byl požádán o zprostředkování a zajištění statického výpočtu na konstrukci, jejíž jsem spoluautorem. Tak se také stalo. Výpočet byl zpracován, předán, celá projektová dokumentace byla předložena ke stavebnímu řízení a následně bylo vydáno stavební povolení. Doposud je všechno tak, jak má být!

Pak došlo na výběrové řízení. V něm nerozhodují odborníci, technici, kvalita díla, užitné vlastnosti (jak by to mělo být), ale rozhodují pouze a jedině finance, resp. lidé, kteří ty finance obhospodařují, lidé většinou oplývající oční vadou zvanou "krátkozrakost", neboť opravdu asi nejsou schopni vidět dál, jak "do konce zúčtovacího období", v lepším případě o jedno až dvě dále, ale to už jsou opravdu vzácné výjimky!

Jak jinak - byla vybrána nejlevnější varianta bez ohledu na to, že je v rozporu s vydaným stavebním povolením. A to už opravdu není správné! Nebo se mýlím? (Přesně v duchu toho, co jsem napsal červeně na titulní straně webu věnovaného lodžiím: http://www.lodzie.cz . V našem případě je výherce výběrového řízení společnost s ručením omezeným a subdodavatelem akciová společnost. To co je na výše citované stránce zde naprosto platí!!!)

Posuďte sami:

Před nedávnem se ale udály divné věci. Měl jsem několik telefonátů, ze kterých jsem nejdříve byl pěkně rozladěn, potom jsem si dal věci do souvislostí, vyrazil na místo stavby a přímo jsem se zděsil, co se v současné době ve stavebnictví děje! A nejhorší na tom je, že to asi nikomu nevadí a čeká se, až někde něco spadne, budou zranění a třeba i mrtví a pak se tím teprve bude někdo zabývat! Postupný popis událostí následuje:

Den D - telefonát:
Volal blíže nejmenovaný statik jedné velké akciové společnosti zabývající se prefabrikací a tahal ze mne rozumy, jak máme staticky řešeno zavěšení lodžií na paneláky. Nerad dávám rozumy a konkurenci už vůbec ne! Ptal jsem se, co je to za konkrétní dům, ale to jsem se nedozvěděl. Pan statik se toho taky moc ode mne nedozvěděl.

A těď to začíná být zajímavé .... začíná vše do sebe zapadat ...

Den D - telefonát:
Z akciové společnosti (která stojí v pozici subdodavatele stavby) volal jeden z manažerů, kterého znám již delší dobu. Nespolupracujeme spolu, nejsme si zavázáni, jenom o sobě prostě víme.

A bylo jasno! Po výměně zdvořilostních formulí se šlo rovnou k věci. Konečně jsem se dozvěděl adresu stavby o kterou jde. Byl jsem tázán, proč nechci říci jejich statikovi to, co potřebuje. Podotýkám - já jsem soukromá osoba a rozumy ze mne tahá jeden z týmu statiků obrovské akciové společnosti, která má v prefabrikaci možná delší historii, než jak dlouho jsem já na světě!

Manažér pochopil moje důvody a telefonát jsme ukončili v přátelském duchu (tak jako posledně - před mnoha lety).

V hlavě mi to všechno vrtalo a vrtá!

Na stavbě se dějí věci přímo amatérským způsobem! Týden před započetím osazování prefabrikátů na objekt jsem tázán statikem "jak to tam má pověsit"! Ze stávajícího paneláku je řešeto. A lodžie se budou kotvit do atik! Tak to už jsem opravdu nevydržel a zasednul k sepisování. Náš statický výpočet je na jinou konstrukci a zvolené řešení je po technické stránce úplně něco jiného, než je v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení! Nikoho to nezajímá a nikomu to nevadí! Není na tom něco divného? Co dělá stavební úřad? Kde je "plán kontrolních prohlídek stavby"? Co dozor? Co investor? Všichni čekají, až se něco stane? Já tedy ne! Čekat na to opravdu nehodlám! Pro zajímavost si zde můžete porovnat 3D schémata ze statického výpočtu doloženého v dokumentaci předkládané ke stavebnímu řízení s fotografiemi dovezených dílců na stavbu dne 20.7.2009. Již na první pohled je jasné, že se jedná o úplně jinou konstrukci!

Nevím, jak dalece mám jít do podrobností, ale opravdu na předmětném domě je skoro všechno špatně! No - ono se to "nějak zachránit" dá, ale to bude investora stát jisté finanční náklady navíc a to vůbec nemluvím o kvalitě díla jako celku. Investor je družstvo (zaplatí to družstevníci) .... a manegement družstva už nejspíše bydlí dávno ve svém (tak "wo co go"?)


Obecně na závěr (stejné jako na úvod!):
Je krize. Slušnosti se v Českých zemích nikdy moc nedařilo, teď už vůbec ne! A stavovská čest a hrdost na profesi, řemeslo a vlastní práci? To jsou asi pojmy z jiného světa, protože za ně se nedá nic koupit (zkoušel jsem to - fakt nedá)!

Dneska ve stavebnictví platí jenom několik zásad:

- co nejvíce vytřískat za každou cenu (po nás potopa)
- čím rychleji - tím lépe (samozřejmě bez ohledu na kvalitu, technologickou kázeň a pod. neboť čas jsou peníze!)
- záruka na stavební dílo? Asi jako u elektroniky a ostatního spotřebního zboží ... akorát ty servisy na opravu "porouchaných staveb" jaksik ještě nejsou! Dodavatelé automobilů mnohdy dají na automobil delší záruku, jak stavební firma na dům! A tady je snad jasné, že asi něco není vpořádku!

Ing. Kamil Bulion

PS: Všiměte si, že nikdo není jmenován! Na požádání zúčastněným rád objasním. Zejména investorům a jejich "veřitelům" v podobě družstevníků, kteří za nic nemohou, ale zato to všecho zaplatí! No comment!