Prefabrikované   Stavebnicové   Balkonové   Konstrukce.

Jedná se o systém s patentově chráněným způsobem montáže a spojování samonosných prefabrikovaných železobetonových prvků, kterými jsou nahrazovány stávající závěsné ocelové balkony na panelových obytných domech. Systém je v dostatečné míře variabilní, respektuje stávající modulovou síť včetně rektifikací nepřesností montáže stávajícího objektu a má technicky vyřešen tzv "tepelný most". Je uvažováno se zateplením obvodového pláště stávajícího objektu. Zateplení je možno provést buď současně s montáží lodžií nebo dodatečně. Systém je možno uplatnit u všech panelových objektů s příčným nosným systémem.

Něco málo pro techniky ...

Zde malá ukázka již realizované akce v Jihlavě:

V tomto případě se jedná o předsazené samonosné lodžie určené k dodatečnému zasklení. Vyložení balkonových desek je 1,4 m. Zábradlí je, s ohledem na předpokládané budoucí zasklení, železobetonové - kazetové. V současné době je v přípravě realizace dalšího panelového domu (na obrázku v pozadí).

Zde malá ukázka již realizované akce ve Žďáru nad Sázavou:

Zde se jedná o jednu z nejlevnějších variant - lodžie s dřevěným zábradlím na ocelové nosné konstrukci. Rovněž u této akce bude provedeno zateplení obvodového pláště celého objektu.

Zde najdete informace z realizovaných staveb z právě realizovaných staveb.