T- Compo - A

T - Compo - A je patentově chráněný systém prefabrikovaných železobetonových tyčových prvků pro montáž krovů střech o rozpětí pozednic 10 až 15 m bez střešních podpor. Systém je vhodný pro prostředí, které se vyznačuje vysokými nároky na požární odolnost nosné konstrukce krovu nebo má pořadavky na jeho odolnost proti agresivním vlivům, jako je například zastřešení nadpecních prostorů cihelen, skláren, kováren, sušiček či zastřešení čistíren odpadních vod, skladů soli, seníků a pod. Prostě všude tam, kde je potřeba zakrýt poměrně velký prostor sedlovou střechou bez středních podpor a kde z různých důvodů není možné, nebo rentabilní užití dřevěných konstrukcí krovu.

Fotografie je pořízena na stavbě zastřešení čerpací stanice v Dukovanech, kda bylo užito prvků T-C-A k vytvoření zastřešení čerpacích stanovišť. Střecha tvoří tzv. "zborcené plochy". Želzobetonové krokve jsou zabedněny a opatřeny střešní krytinou z "Bonského šindele". Celá konstrukce krovu je po dokončení stavby dobře viditelná.

Skelet čerpací stanice Dukovany Alpa Velké Meziříčí - krov TCA

Zde naleznete další fotografie z akce Dukovany.

Zde naleznete ukázky z vybraných realizací systému T-COMPO-A.


Kontaktní adresy pro systém T-COMPO-A:
tcompo@quick.cz

Ing. Karel Šamonil
Hněvkovského 9
617 00 Brno
tel./fax. 05-45233923

Ing. Kamil Bulion
Jeneweinova 29
617 00 Brno
tel./fax. 05-0603462695