Srub Žlutava

Roubený rodinný dům ve Žlutavě byl projekčně zpracován na základě požadavku dodavatele srubu a požadavků investora. Ten si však po vydání stavebního povolení zvolil jiného dodavatele stavby, který ji také zrealizoval. Jako projektant a spolupracovník původního dodavatele považuji praktiky realizátora této stavby za přinejmenším podivné. V případě zájmu rád vysvětlím a objasním můj postoj k této firmě. Pro úplnost dodávám, že níže prezentované fotografie z realizace stavby jsou převzaty z internetu, výkresy jsou z vlastní tvorby.

Ing. Kamil Bulion, www.bulion.cz

Fotografie z realizace najdete zde